6 Kakšne so posledice smrti?

Najprej se določi zakoniti delež zakonca v skladu z načeli dednega prava ob upoštevanju pokojnikovih dedičev. Če pokojnik zapusti otroke ali vnuke, zakoniti delež preživelega zakonca znaša eno četrtino zapuščine ( člen 1931, odstavek 1 BGB). Če pokojnik ne zapusti otrok ali vnukov, postanejo zakoniti dediči njegovi starši in bratje ter sestre, kakor tudi preživeli zakonec ( člen 1925 BGB). V tem primeru se zakoniti delež preživelega zakonca poveča na eno polovico (člen 1931, odstavek 1 BGB). Zakonec prejme celotno zapuščino le, če pokojnik ne zapusti staršev, bratov in sester, nečakov, nečakinj ali starih staršev (člen 1931, odstavek 2 BGB ).

Režim zakonskega premoženja lahko vpliva na dejanski delež zakonca v drugi fazi:

  • 1) V okviru skupnosti povečanega premoženja se zahtevku zakonca za izenačenje morebitnega presežka zadosti s povečanjem njegovega zakonitega deleža za četrtino zapuščine (člen 1371, odstavek 1 BGB). Na primer, preživeli zakonec prejme polovico zapuščine, če pokojnik zapusti otroke ali vnuke.
  • 2) V okviru režima ločenega premoženja zakonec prejme le zakoniti delež. Vendar, če preživeli zakonec deduje skupaj z otrokom/dvema vnukoma pokojnika, se zakoniti delež poveča na eno polovico/eno tretjino zapuščine ( člen 1931, odstavek 4 BGB).
  • 3) Če v okviru režima skupnega premoženja zakonska zveza preneha s smrtjo enega zakonca, postane delež pokojnega zakonca v skupnem premoženju del zapuščine. Dedovanje preživelega zakonca poteka v skladu s splošnimi določbami ( člen 1482 BGB).

Zakonca lahko izbereta alternativne ureditve za dedovanje po smrti in se dogovorita o vzajemnih določbah v obliki (skupne) oporoke ali pogodbe o dedovanju. Po smrti enega zakonca se z novo oporoko preživelega zakonca ne sme odtujiti premoženja na način, ki je v nasprotju z določbami skupne oporoke ali pogodbe o dedovanju, če sta zakonca te določbe opredelila kot obojestransko zavezujoče (v novi oporoki preživelega zakonca na primer ne sme biti opredeljena odtujitev premoženja zakoncev v škodo skupnih potomcev, ki so bili imenovani kot obvezni dediči celotne zapuščine po smrti zakončevega partnerja, glej člen 2269 BGB).