8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Do 30. septembra 2017 je nemška zakonodaja urejala registrirana partnerstva, pravni institut ki je enakovreden zakonski zvezi in je namenjen za istospolne pare, v skladu z Zakonom o registriranih partnerstvih (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Z zakonom z dne 20. julija 2017 so istospolni pari dobili pravico do poroke (glej nemški Ur.l. BGBL. I, stran 2787), ki je postal veljaven s 1. oktobrom 2017. Za homoseksualne zakonske zveze veljajo ista določila kot za zakonsko zvezo med heteroseksualnimi pari, tako da so sedaj dovoljene tudi posvojitve.

Že registrirana partnerstva se nadaljujejo, razen če oba partnerja izjavita pred civilnim matičarjem, da želita skleniti doživljensko zakonsko zvezo (glej § 20a LPartG). S tem ko so istospolni pari dobili možnost poroke, so registrirana partnerstva postala odveč. Rezultat tega je, da registriranega partnerstva ni več mogoče skleniti.

V interesu njihove veljavnosti je nemški zakonodajalec določil posebna kolizijska pravila za homoseksualne zakonske zveze in registrirana partnerstva: za njihovo osnovanje, splošne in premoženjske učinke kot tudi za razvezo veljajo materialni predpisi države, v kateri so registrirane (1. odst. 17 b. čl. skupaj s 4. pododst. Zakona o uvedbi nemškega civilnega zakonika (EGBGB). V primeru registriranega partnerstva ali istospolne poroke med istima osebama v različnih državah je zavezujoča nazadnje sklenjena zakonska zveza ali partnerstvo, in sicer od trenutka njene/njegove sklenitve dalje (3.odst., 17b čl. skupaj s 4. odst. EGBGB).

Kolizijska pravila, ki veljajo za heteroseksualna partnerstva, katera so bila registrirana v tujini, so sporna.