9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Mednarodno pristojnost v ločitvenih postopkih ureja Uredba (ES) št. 2201/2003 (Uredba Bruselj IIbis). Za odločanje v postopkih, izpeljanih izključno iz režimov zakonskega premoženja, so nemška sodišča mednarodno pristojna pod pogojem, da je nemško sodišče krajevno pristojno ( člen 105 FamFG). Natančneje, krajevno pristojno je sodišče, pred katerim že poteka pravda o zakonskem premoženju. Poleg tega je običajno pristojno sodišče v običajnem kraju prebivanja toženega zakonca ( člen 262 FamFG).

Za vse pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019 ali pozneje, ne glede na datum poroke, se bo uporabljala pravna uredba Sveta (EU) št. 2016/1103 z dne 24. junija 2016.

Ta Uredba predpisuje sodno pristojnost, kakor sledi:

- Za zadeve, povezane z zakonskim premoženjem v primeru smrti enega od zakoncev, je pristojno sodišče, ki se ukvarja z dedovanjem (4. člen).

- Za zadeve, povezane z ureditvijo zakonskega premoženja v primeru zahteve po razvezi, sodni ločitvi ali razveljavitvi zakonske zveze, je večinoma pristojno sodišče, ki se ukvarja z zakonskimi spori.

-V drugih primerih se zakonca lahko dogovorita, da bo pristojna država članica, katere pravo je uporabno, ali pa država članica, v kateri sta se poročila. Takšen dogovor mora biti pisen, datiran in podpisan od obeh zakoncev. Če ni dogovora, so sodišča držav članic praviloma pristojna za vse zadeve, ki so povezane z urejanjem njunega zakonskega premoženja, razen v primeru smrti enega od zakoncev ali ob družinskem sporu, povezovalni dejavnik pa je

  • skupno stalno prebivališče zakoncev v času, ko sodišče začne postopek; če ga nimata,
  • zadnje skupno prebivališče zakoncev, čeprav eden od njiju še vedno stanuje tam; če ni bilo niti tega,
  • stalno prebivališče toženca; in če ni niti tega,
  • skupno državljanstvo zakoncev.

Notarjev v Nemčiji te določbe o pristojnosti ne zavezujejo, izvzemši pravne spore, torej smejo delovati prosto, na primer pri zapisu poročne pogodbe ali dogovora o izbranem pravu.