3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca se lahko dogovorita za svoj premoženjski režim s pogodbo, v kateri se odločita za uporabo sistema skupnega premoženja, pod pogojem, da s tem ne kršita nobenega kogentnega pravnega predpisa. V navedeni pogodbi zakonca uredita podrobnosti, ki se nanašajo na obseg skupnega premoženja, vzdrževanje skupnega premoženja, njegovo prenehanje, itd. V pogodbi se ne smeta sklicevati na običaje, neveljavne predpise, ali tuje predpise.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Za dogovor o skupnem premoženju morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: (a) dogovor mora biti sklenjen v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, in (b) dogovor je treba vpisati v poseben javni register (člen 1403(2) HCC). Zakonca, ki želita skleniti takšen dogovor, se morata obrniti na notarja, ki ga sestavi.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Dogovor se lahko sklene pred ali po sklenitvi zakonske zveze in se vpiše v poseben javni register.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko prosto spremenita obstoječo pogodbo v skladu s pogoji, navedenimi v točki 3.2.