4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Člen 1403(2) HCC zahteva vpis pogodbe v poseben javni register, sicer nima učinka proti tretjim osebam.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Neposredno izvršljiv notarski zapis, v katerem sta se zakonca dogovorila o skupnem premoženju, se vpiše v register skupaj z vsemi podatki, kot so imena strank, obseg skupnega premoženja in podrobnosti o prenehanju pogodbe.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsaka oseba, ki izkaže pravni interes, lahko vpogleda v javni register omenjenih vpisov.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Pogodba učinkuje v razmerju do tretjih oseb šele z vpisom v poseben javni register (člen 1403 HCC).