9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Grško sodišče je pristojno za odločanje v sporih med zakoncema različnih državljanstev, kadar tako predpisuje grško mednarodno zasebno pravo, oziroma v primerih, ko je primer vsebinsko povezan z Grčijo.

Na splošno velja, da je pristojno grško sodišče takrat, kadar ima toženec svoje stalno bivališče v Grčiji. V primeru, da toženec nima stalnega bivališča v Grčiji niti v tujini, je pristojno sodišče v kraju njegovega bivališča (člena 3 in 22 ter naslednji členi Zakona o pravdnem postopku).

Za spore med zakoncema je pristojno tudi sodišče v kraju zadnjega skupnega bivališča zakoncev (člen 39 Zakona o pravdnem postopku). Grško sodišče je vedno pristojno v primeru sporov med strankami, ki imajo grško državljanstvo (člena 611 in 612 Zakona o pravdnem postopku).