1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Pravo, ki ureja medsebojna osebna razmerja zakoncev, ureja tudi njuna premoženjska razmerja (vključno z obveznostmi iz zakonske zveze in poročno pogodbo). Pravo, ki ureja osebna razmerja, je pravo države, katere državljan je določena oseba. V kolikor ima oseba več državljanstev, med njimi tudi madžarsko, se šteje, da zanjo velja madžarsko pravo. V kolikor ima oseba več državljanstev, vendar ni državljan Madžarske ali je apatrid, je njeno osebno pravo države, kjer ima sedež (sedež je kraj, kjer oseba stalno prebiva oziroma prebiva z namenom ustalitve; člen 12 (1) Ukaza-zakona št. 13 leta 1979 o Mednarodnem zasebnem pravu (v nadaljevanju: IPLD]). V kolikor ima oseba sedež tudi na Madžarskem, je njeno osebno pravo madžarsko pravo. Če ima oseba sedeže zgolj v več tujih državah, je njeno osebno pravo pravo države, s katero je v najtesnejši zvezi. V kolikor osebnega prava ni mogoče določiti na podlagi zgoraj navedenih naveznih okoliščin in oseba nima sedeža, se pravo določa po kraju običajnega bivališča (običajno bivališče je kraj, kjer se oseba dalj časa zadržuje brez namena ustalitve; člen 12 (2) IPLD). V kolikor ima oseba več običajnih bivališč, med njimi tudi na Madžarskem, se šteje, da zanjo velja madžarsko pravo.

Če bi za zakonca lahko veljalo pravo več držav, se uporabi zadnje skupno pravo, ki ureja njuna osebna razmerja. Če takšnega prava ni oziroma ga ni mogoče določiti, se uporabi pravo zadnjega skupnega sedeža zakoncev. V kolikor zakonca nista imela skupnega sedeža, se uporabi pravo sodišča ali drugega organa, ki odloča o zadevi. Sprememba osebnega prava katerega izmed zakoncev ne vpliva na njuna že ustaljena premoženjska razmerja (vključno z obveznostjo vzdrževanja in sklenjenimi poročnimi pogodbami)

(člen 11; člen 39 (1)-(4) IPLD).

Madžarska je sklenila mednarodne pogodbe o pravni pomoči, ki vsebujejo določbe o določitvi relevantnega prava, z naslednjimi državami: Albanijo, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Kubo, Češko republiko, Kosovom, Makedonijo, Črno goro, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo, Poljsko, Romunijo in Vietnamom.

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

V skladu z madžarskim pravom zakonca ne moreta izbrati relevantnega prava.