9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Madžarsko sodišče je pristojno za razdelitev zakonskega premoženja tekom razveznega postopka pod pogojem, da je madžarsko sodišče pristojno za razvezni postopek. Pristojnost v razveznem postopku se odvisno od okoliščin določa na podlagi državljanstva oziroma bivališča/običajnega bivališča zakoncev. Kjer ne obstaja nobena zveza z razveznim postopkom je madžarsko sodišče pristojno v primeru zakonskega premoženja in premoženja registriranih partnerjev pod pogojem, da ima vsaj eden izmed zakoncev oziroma registriranih partnerjev bivališče ali običajno bivališče na Madžarskem (člen 59 (2) (3); 62/B a); 62/D (2) IPLD).