8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Zakon o istospolni skupnosti in obveznostih zunajzakonskih partnerjev iz leta 2010 (zakon iz leta 2010) uvaja sistem registracije istospolnih skupnosti (za istospolne partnerje) (Poglavja 1-14 in Poglavje 16) in sistem pravic zunajzakonskih partnerjev (za istospolne in heterospolne partnerje) (Poglavje 15), ki ne zahteva registracije. Enako kot zakonca imata registrirana istospolna partnerja in zunajzakonska partnerja, kot ju določa Zakon iz leta 2010, pomembne pravice in uživata zaščito v smislu finančne in premoženjske pomoči. Pri istospolnih partnerstvih ima eden izmed partnerjev v primeru slabšanja medsebojnega odnosa ali smrti drugega partnerja pravico zahtevati preživnino (Poglavje 5), premoženje (člen 118) oziroma pokojninsko pravico (člen 121), kot tudi določeno premoženje iz zapuščine pokojnega partnerja (Poglavje 8). Poleg tega 4. Poglavje Zakona iz leta 2010 istospolnima partnerjema zagotavlja zaščito skupnega domovanja na podoben način, kot v primeru varstva zakonca pri družinskem domovanju (členi 27-42) – glej točko 2.4. zgoraj. Pravice zunajzakonskih partnerjev so prav tako široke in izhajajo iz samega dejstva, da partnerja živita v skupnosti, brez zahteve po registraciji. Pri zunajzakonskih partnerjih (kot jih določa člen 172 Zakona iz leta 2010) ima eden izmed partnerjev v primeru slabšanja medsebojnega odnosa ali smrti drugega partnerja pravico zahtevati preživnino (Poglavje 175), prilagoditev premoženja (člen 174) prilagoditev pokojnine (člen 187), kot tudi določeno premoženje iz zapuščine pokojnega partnerja (Poglavje 194).