9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Tako irsko okrožno sodišče kot višje sodišče sta pristojna za premoženjske spore med zakoncema, ki bivata na Irskem na dan vloge, s katerim se začne postopek, ali med zakoncema, ki sta običajno prebivala na Irskem v obdobju enega leta pred tem datumom (člen 31(4) Zakona o spremembi ureditve sodne razveze in družinskega prava iz leta 1989 in člen 39(1) Zakona o družinskem pravu (razvezi) iz leta 1996). Pojem bivališča ureja običajno pravo, zato je vsebina tega pojma odvisna od razlage sodišča v vsakem posameznem primeru. Vendar pa lahko na splošno rečemo, da ima oseba bivališče v kraju svojega stalnega prebivališča, kar je običajno kraj rojstva, lahko pa tudi izbran kraj bivališča, v kolikor je oseba izkazala trajen ali vsaj nedoločen namen prebivati v tem kraju. Okrajni sodnik v kraju, kjer ima katerakoli izmed strank običajno bivališče ali opravlja posle ali poklic, je pristojen za odločanje v teh zadevah (člen 31(5) Zakona o spremembi ureditve sodne razveze in družinskega prava iz leta 1989 in člen 38(3) Zakona o družinskem pravu (razvezi) iz leta 1996).