4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

V nasprotju z izbirnimi režimi je zakonski režim javno objavljen na "negativen" način, v smislu da se domneva in šteje, da režim učinkuje proti tretjim osebam zaradi dejstva, da v registru sklenjenih zakonskih zvez ni opombe, ki bi nakazovala na drug režim. Izbirni režimi pa se javno objavijo z opombo v pisnem in elektronskem izpisku registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga vzdržuje matični urad (člen 69 Ukaza Predsednika št. 396 z dne 3.11.2000).

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Poleg vpisa v register pri matičnem uradu, ki je pogoj za učinkovanje proti tretjim osebam, se v določenih primerih zahteva tudi vpis v zemljiško knjigo (člen 2647 CC). V skladu z večinskim mnenjem pravnih strokovnjakov je mogoče javnost zagotoviti s preprostim javnim oznanilom, ki ne vpliva ne učinkovanje v razmerju do tretjih oseb.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Med drugim se v opombi pri vpisu sklenitve zakonske zveze v registru, ki ga vzdržuje matični urad, vpišejo naslednji podatki (člen 162 CC, člen 69 Ukaza Predsednika št. 396 z dne 03. 11. 2000): datum sklenitve sporazuma, notar, ki je sestavil verodostojno listino, podatki o strankah sporazuma, izbira režima ločitve, izbira prava, sodba o razvezi zakonske zveze oziroma o sodni delitvi premoženja. Zahtevo za vpis sporazuma v register vloži notar, ki je pripravil verodostojno listino.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsakdo lahko vpogleda v evidence matičnega urada.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Učinek vpisa v javni register je v tem, da se lahko zakonca na premoženjski režim sklicujeta v razmerju do tretjih oseb.