5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

Ob ločitvi in razvezi režim zakonskega premoženja preneha (člen 191 CC).

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

V primeru prenehanja (zakonskega) režima skupnega premoženja se premoženje in obveznosti delijo med zakoncema v enakem deležu, po upoštevanju morebitnih nadomestil in vračil (člen 191 in naslednji CC, glej tudi točko 5.3.). Preostalo premoženje urejajo običajne določbe o solastnini. V kolikor se zakonca ne moreta dogovorit o delitvi solastnine, o tem odloči sodišče. V odsotnosti drugačnega dokaza se šteje, da je premično premoženje del skupnega premoženja (člen 195 CC). Sodišče lahko zaradi potreb otrok in njihovega varstva ustanovi pravico do užitka v korist enega izmed zakoncev na delu premoženju, ki je last drugega zakonca (člen 194 CC).

V primeru prenehanja običajnega režima skupnega premoženja (glej točko 3.1.) se uporabljajo zgoraj navedeni predpisi o zakonskem režimu skupnega premoženja, ob upoštevanju posebnih dogovorov obeh zakoncev.

V primeru prenehanja režima ločenega premoženja (glej točko 3.1.) ostane premoženje predmet običajnih predpisov o premoženju.

Starševski sklad (glej točko 3.1.) preneha ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze. V primeru, da imata zakonca mladoletne otroke, se starševski sklad ohrani do polnoletnosti najmlajšega otroka; sodišče pa lahko ustanovi lastninsko pravico ali pravico do užitka v korist otrok na premoženju sklada (člen 171 CC).

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Prenehanje premoženjskega režima ne vpliva na obveznosti iz naslova premoženjskega režima.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

5.3.1. V primeru premoženjskega razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje deli na enake dele:
- Ali je zahtevek potrebno izpolniti s plačilom ali v naravi?
- Kako se zahtevek ocenjuje?
- Kakšna je količina izravnalnega plačila?
- Kdaj se zahtevek odredi?

Italija ne pozna režima skupnosti natečenih dobičkov.

5.3.2. V drugih primerih (premoženjska razmerja, kjer se v zakonu pridobljeno premoženje ne deli na enake dele)?

V primeru režima skupnega premoženja mora vsak zakonec skupnemu premoženju vrniti vse, kar je iz skupnega premoženja prejel, pa ni bilo namenjeno izpolnjevanju skupnih obveznosti. Vsak izmed zakoncev lahko zahteva nadomestilo za izdatke, ki so šli v breme posebnega premoženja in v korist skupnega premoženja (člen 192 CC).