6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti zakonca pride do prenehanja režima zakonskega premoženja; ob tem nastopijo posledice, navedene v točki 5. Poleg tega je preživeli zakonec upravičen do deleža zapuščine v skladu z dednim pravom.