9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Sodišče je izključno pristojno. V skladu s splošnim pravilom je italijansko sodišče pristojno, ko ima toženec sedež (sedež osebe je tisti kraj, v katerem ima središče poslovnih in drugih interesov) ali bivališče (bivališče je kraj, kjer oseba običajno prebiva; člen 43 CC) v Italiji (3. člen Zakona št. 218 z dne 31.5.1995).

Poleg tega je italijansko sodišče pristojno v zadevah ničnosti in izpodbojnosti zakonske zveze, osebne ločitve in razveze takrat, ko je eden izmed zakoncev državljan Italije ali je bil zakon sklenjen v Italiji (člen 32 Zakona št. 218 z dne 31.5.1995).