4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V kolikor se zakonca v pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema dogovorita o režimu skupnega zakonskega premoženja, je treba to dejstvo vpisati v Register premoženjskih razmerij med zakoncema, ki je organiziran pri Registru podjetij, sicer se zakonca na sporazum ne moreta sklicevati v razmerju do tretjih oseb. Poleg tega je treba v register vpisati tudi druge podatke (glej točko 4.2.), vključno s pogodbami, sodnimi odločbami, odločitvami, in obvestili, ki se nanašajo na premoženjska razmerja med zakoncema.

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se vpiše v register pri območni izpostavi Registra podjetij, in sicer glede na kraj bivališča enega izmed zakoncev. V kolikor pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema vsebuje tudi določbe glede nepremičnin, je treba pogodbo vpisati tudi v Zemljiško knjigo v kraju, kjer se nepremičnina nahaja.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Register premoženjskih razmerij med zakoncema vsebuje naslednje podatke:

  • podatke o zakoncih;
  • podatke o dogovorjenem režimu zakonskega premoženja: režim ločenega ali režim skupnega premoženja; čas vpisa v register; podatki o pogodbi o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema; čas prenehanja režima zakonskega premoženja.
  • posebni podatki: podatki o premoženju, ki sestavljajo ločeno premoženje posameznega zakonca; odgovornost zakonca za obveznosti drugega zakonca; omejitve premoženjskih pravic zakoncev; drugi podatki, ki se nanašajo na tretje osebe; obvestila.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsakdo lahko dostopa do registra in zahteva izpisek.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Pogodbi in sodni odločbi, s katero se razdeli skupno premoženje, lahko oporekajo tretje osebe po vpisu v Register premoženjskih razmerij med zakoncema, v zvezi z nepremičninami pa po vpisu v Zemljiško knjigo.