5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

V režimu skupnega zakonskega premoženja, vsak zakonec po razvezi obdrži svoje posebno premoženje. Skupno premoženje se deli v enakih deležih med zakonca.

V kolikor sta zakonca izbrala režim skupnega premoženja in se nista dogovorila drugače, se v primeru razveze skupno premoženje po odbitku obveznosti deli v enakih deležih med zakonca (člen 137 CC).

V kolikor sta se zakonca s pogodbo dogovorila o uporabi režima ločenega premoženja, v primeru razveze ne pride do delitve premoženja. Vsak izmed zakoncev obdrži lastništvo nad tistim premoženjem, ki ga je imel v lasti pred sklenitvijo zakonske zveze, kot tudi nad premoženjem, ki ga je pridobil med trajanjem zakonske zveze (člen 117 CC).

Zakonca lahko pred notarjem skleneta pogodbo o delitvi premoženja ali pa skleneta zasebno pogodbo. Takšen dogovor lahko zakonca skleneta le med trajanjem zakonske zveze. V primeru, da se zakonca ne moreta sporazumeti, je treba vložiti tožbo pri pristojnem sodišču.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Pri delitvi premoženja se upoštevajo tudi dolgovi. Zakonca lahko skleneta pogodbo o delitvi skupnih obveznostih. V primeru spora je treba vložiti tožbo pri pristojnem sodišču.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Med trajanjem ali po razvezi zakonske zveze lahko (nekdanji) zakonec zahteva preživnino od drugega (nekdanjega) zakonca glede na premoženje tega zakonca, v kolikor je ta zakonec s svojimi dejanji prispeval k prenehanju zakonske zveze in če je preživnina potrebna za ohranjanje dosedanjega življenjskega sloga tožnika (člen 81 CC).

V kolikor zakonec med upravljanjem premoženja drugega zakonca utrpi nujne izdatke v breme svojega lastnega premoženja, lahko šele po koncu upravljanja zahteva od drugega zakonca nadomestilo za te izdatke, v kolikor ni hkrati sam zanje odgovoren (člen 101 CC).

Tožnik sam oceni svoj zahtevek; v primeru spora pa se vključi izvedenec. Poleg tega mora v režimu skupnega premoženja zakonec dati nadomestilo za izdatke v korist svojega posebnega premoženja, ki so šli v breme skupnega premoženja. V kolikor je zakonec obremenil svoje posebno premoženje v korist skupnega premoženja, lahko zahteva nadomestilo v breme skupnega premoženja (člen 138 CC).