6 Kakšne so posledice smrti?

Ne glede na uporabljen premoženjski režim lahko vsak zakonec za primer smrti svobodno razpolaga s svojim posebnim premoženjem (člen 88 CC).

Preživeli zakonec deduje po umrlem zakoncu ne glede na premoženjski režim, ki sta ga zakonca uporabljala med trajanjem zakonske zveze (člen 392 CC).

Preživeli zakonec je upravičen do enakega deleža zapuščine kot vsak otrok, če je otrok manj kot štiri. Če je število otrok enako ali večje od štiri, je zakonec upravičen do ene četrtine zapuščine (člen 393 CC).

Če umrli zakonec ni zapustil potomcev ali posvojencev, je preživeli zakonec upravičen do polovice zapuščine in do pohištva v skupnem domovanju.

V kolikor umrli zakonec ni zapustil potomcev, posvojencev, prednikov, bratov, sester ali njihovih otrok, oziroma v primeru, da se ostali dediči dedovanju odpovedo, preživeli zakonec deduje celotno zapuščino (člen 396 CC).