1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Skupno premoženje zakoncev se presoja po pravu države, kjer imata oba zakonca svoje bivališče ("bivališče" je kraj, kjer oseba običajno stalno prebiva in za katerega šteje, da je središče njenih osebnih, socialnih in ekonomskih interesov). V kolikor imata zakonca bivališče v različnih državah, se uporabi pravo države, katere državljana sta oba zakonca. Če zakonca nista nikoli imela skupnega bivališča in sta državljana različnih držav, se uporabi pravo države, kjer je bila zakonska zveza sklenjena (člen 1.28(1) Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: CC)).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Zakonca lahko izbereta relevantno pravo. Zakonca lahko izbereta pravo države, v kateri imata oba bivališče ali kjer bosta v prihodnosti imela skupno bivališče, oziroma pravo države, kjer sta sklenila zakonsko zvezo, ali pravo države, katere državljan je eden izmed zakoncev (člen 1.28(2) CC)).