4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Litvi obstaja Register pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, ki ga vodi Centralni register bremen.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

V register se vpišejo pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in delitev premoženja.

Register vsebuje podatek o dnevu sklenitve pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, podatke o strankah pogodbe, datum ali pogoj, ob katerem se pogodba šteje za sklenjeno, podatke o premoženju, ki je predmet pogodbe o premoženjski ureditvi, in izbran režim premoženjske ureditve (odstavek 14 Pravilnika o registru pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema).

V register se vpiše tudi pogodba ali sodna odločba o delitvi skupnega premoženja, podatek o strankah pogodbe ali podatek o osebah, katerih premoženje se deli s sodno odločbo, podatki o premoženju, ki je predmet potrjene pogodbe ali sodne odločbe o delitvi premoženja, in izbran režim premoženjske ureditve (odstavek 15 Pravilnika o registru pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema).

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Izpisek iz registra je mogoče pridobiti v pisni obliki, preko elektronske ali običajne pošte ali preko drugih komunikacijskih sredstev, pa tudi osebno (odstavek 63 Pravilnika o registru pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema).

Podatki iz registra so na voljo vsaki osebi, ki izkaže ustrezen pravni in zakonit interes (odstavek 67 Pravilnika o registru pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema).

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in morebitne spremembe veljajo tudi v razmerju do tretjih oseb, v kolikor so vpisane v Register o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema pogodb. To pravilo pa se ne uporabi, če je tretja oseba ob sklenitvi posla vedela, da obstaja pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema ali njena sprememba (člen 3.103(3) CC).