6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti enega zakonca je preživeli zakonec upravičen do polovice skupnega premoženja (člen 52 Zakona o notariatu). Poleg tega je preživeli zakonec upravičen do dedovanja na podlagi zakona skupaj z drugimi morebitnimi dediči prvega ali drugega dednega reda. Zakonec skupaj z dediči prvega dednega reda (otroci) deduje eno četrtino zapuščine, v kolikor so k dedovanju poklicani še največ trije dediči. Če so k dedovanju poklicani več kot trije dediči, je zakonec upravičen do enakega deleža kot ostali dediči. V kolikor zakonec deduje skupaj z dediči drugega dednega reda (starši ali vnuki), je upravičen do polovice zapuščine. V kolikor zapustnik nima dedičev prvega ali drugega dednega reda, je zakonec upravičen do celotne zapuščine (člen 5.13 CC).