9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Litovsko sodišče je pristojno v družinskih zadevah pod pogojem, da je vsaj eden izmed zakoncev državljan Republike Litve oziroma oseba brez državljanstva s prebivališčem v Republiki Litvi (člen 784(1) Zakona o pravdnem postopku Republike Litve (v nadaljevanju: CCP)). V kolikor imata oba zakonca bivališče v Republiki Litvi, so družinska razmerja v izključni pristojnosti sodišča v Republiki Litvi (člen 784(2) CCP). Litovsko sodišče je tudi pristojno v družinskih zadevah, kjer sta zakonca tuja državljana z bivališčem v Republiki Litvi (člen 784(3) CCP).

Litovsko sodišče je tudi izključno pristojno v zadevah, ki zadevajo nepremičnine na ozemlju Republike Litve (člen 786 CCP).

Zadevo obravnava okrožno sodišče po kraju bivališča toženca (člena 26 in 29 CCP).