1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Če se bodoča zakonca ne dogovorita drugače, se za presojanje njunih medsebojnih premoženjskih razmerij uporablja pravo države, katere državljana sta oba zakonca. V kolikor imata zakonca različni državljanstvi, se za presojanje njunih medsebojnih premoženjskih razmerij uporablja notranje pravo države, v kateri zakonca po sklenitvi zakonske zveze ustanovita svoje skupno skupno običajno bivališče (člen 4 Haaške konvencije z dne 14. marca 1978 o pravu, ki se uporablja za premoženjska razmerja zakoncev, ki je bila prenesena v luksemburški pravni red z Zakonom z dne 17. marca 1984).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Tudi če sta bodoča zakonca različnih državljanstev lahko v skladu s pravom, a z določenimi omejitvami, izbereta pravo, ki se uporabi za njuna premoženjska razmerja. Izbereta lahko enega izmed naslednjih pravnih redov: pravo države, katere državljan je eden izmed bodočih zakoncev v času izbire; pravo države, v kateri ima eden izmed bodočih zakoncev svoje običajno bivališče v času izbire; pravo prve države, v kateri si po sklenitvi zakonske zveze zakonca ustvarita novo skupno bivališče (člena 3 in 6 Haaške konvencije).

Zakonca izrecno izbereta pravo, ki naj se uporabi, in sicer v predpisani obliki, ki velja za sklenitev pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema oziroma smiselno velja za sklenitev poročne pogodbe (člena 11 in 13 Haaške konvencije). Člen 1387 Obligacijskega zakonika (Code civil – CC) predpisuje, da izbrano pravo ne sme biti v nasprotju z javnim redom, kot ga predpisujejo člen 1388. in naslednji členi Obligacijskega zakonika.