5 Kakšne so posledice razveze zakonske zveze/ločitve?

5.1. Kako se deli premoženje (stvarne pravice)?

Skupnost preneha z razvezo zakonske zveze (člen 1441 CC). Ob razvezi vsak izmed zakoncev ponovno pridobi posest nad svojim posebnim premoženjem, če ta v naravi še obstaja, oziroma nad nadomestnim premoženjem (člen 1467 CC).

Odpre se račun, na katerem se evidentirajo obveznosti skupnega premoženja v korist posameznega zakonca in obveznosti posameznega zakonca do skupnega premoženja (člen 1468 CC).

Nato pride do delitve (člen 1475 in naslednji členi CC). V odsotnosti dogovora sodišče odloči v sporu med strankama.

5.2. Kdo je odgovoren za obstoječe dolgove po razvezi zakonske zveze/ločitvi?

Zakonca se lahko toži za celotno vrednost obveznosti, ki jih je zakonec samostojno prevzel. Drugega zakonca se lahko toži za polovico takšnih obveznosti, razen v primeru solidarne odgovornosti (člena 1482 in 1483 CC). Zakonca ni mogoče tožiti v zvezi z osebnimi obveznostmi drugega zakonca.

5.3. Ali lahko en zakonec zahteva izravnalno plačilo?

Ne.