6 Kakšne so posledice smrti?

V kolikor je zapustnik zapustil otroke ali njihove potomce, je preživeli zakonec upravičen do dedovanja, v kolikor ni drugače določeno v oporoki, ali najmanjšega deleža, ki ga je pridobil zakonski otrok (pod pogojem, da delež ni manjši od ene četrtine zapuščine), ali pravice užitka nepremičnega premoženja, v katerem sta zakonca skupaj prebivala, skupaj z užitkom na pohištvu, pod pogojem, da je bil zapustnik sam lastnik oziroma solastnik skupaj s preživelim zakoncem (člen 767-1 CC).

V kolikor umrli ne zapusti otrok ali drugih potomcev, je preživeli zakonec upravičen do dedovanja celotne zapuščine (celotne lastninske pravice), v kolikor ni drugače navedeno v oporoki (člen 767-2 CC).

Obstoj poročne pogodbe lahko vpliva na sestavo oziroma celo na obstoj zapuščine.