8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Zakon z dne 9. julija 2004 (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. no. 4946) o pravnih posledicah določenih skupnosti je stopil v veljavo 1. novembra 2004.
Zakonca, ki skleneta izjavo o skupnosti, lahko določita premoženjske posledice svoje skupnosti s pisnim sporazumom. Sporazum lahko kadarkoli skleneta ali spremenita. V roku treh delovnih dni je treba o sklenitvi ali spremembi sporazuma obvestiti urad javnega tožilca (člen 6 Zakona iz leta 2004).

Ne glede na navedeno, v odsotnosti dogovora, ima izjava o skupnosti vseeno določene pravne posledice, ki so glede pravic in obveznosti podobne tistim, ki jih imata zakonca. Navedene določbe se uporabljajo samo za skupnosti, sklenjene v skladu s členom 3 tega zakona (člen 1 Zakona iz leta 2004). Noben predpis ne ureja premoženjskih razmerij v primeru neregistriranih zunajzakonskih skupnosti.
Zakon iz leta 2004 je bil nedavno dopolnjen z Zakonom z dne 3. avgusta 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. no. 5904). Člen 4-1 tega zakona priznava skupnosti, sklenjene v tujini, in s tem omogoča, da imajo takšne skupnosti podobne posledice kot skupnosti, sklenjene v Luksemburgu.