9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Splošno sprejeto je stališče, da se v mednarodnih zadevah pristojno sodišče določa v skladu s predpisom, ki v domačem notranjem pravu določa ozemeljsko pristojnost. Glede na okoliščine se upoštevajo tudi drugi dejavniki, denimo pri prenosu pristojnosti, kraju bivališča (kraj sedeža), državljanstvo, kraj, kjer premoženje leži, itd.

V Velikem vojvodstvu Luksemburg sodba v zadevi razveze zakonske zveze ali pravne ločitve običajno tudi nalaga unovčevanje in delitev premoženja, in v ta namen pooblasti notarja.

Praviloma je pristojnost v zadevah premoženja zakoncev neodvisna od kraja, kjer nepremično premoženje leži. Zaradi navedenega lahko sodišče v Luksemburgu odredi tudi prodajo premoženja, ki leži v tujini.

V kolikor pooblaščeni notar ne uspe doseči poravnave med strankama, mora v poročilu navesti vse zahtevke zakoncev in ju napotiti na pravdo.