4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema mora notar registrirati najkasneje 15 dni po datumu sklenitve pogodbe.

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Obstaja le en register. To je javni register, ki ga upravlja Ministrstvo za pravosodje.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Evidentirati je treba naslednje informacije: dejstvo, da je bila sklenjena pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema ; datum listine; podatke o pogodbenih strankah; in vrsto režima zakonskega premoženja, ki sta ga izbrali stranki za urejanje premoženjskih razmerij med njima.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Informacije iz javnega registra lahko pridobi vsaka oseba, ki zahteva informacije. V registru se vloži enostaven pisni zahtevek, uradni odgovor pa se prejme 10 dni od zahtevka. Notarji lahko do registra dostopajo preko spleta in pridobijo takojšen odgovor.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Glavni učinek je, da se za tretje stranke (predvsem upnike) domneva, da vedo za obstoj pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.