6 Kakšne so posledice smrti?

To je odvisno od tega, ali je prvi pokojni zakonec napravil oporoko. Zakonca se lahko v oporoki svobodno nominirata za univerzalna dediča celotnega premoženja. V tem primeru lahko potomci pokojnega zakonca v ravni vrsti zahtevajo zakonski delež, rezerviran zanje (čeprav so ti zahtevki izjemno redki). V primeru da ni oporoke, če pokojnik zapusti potomce v ravni vrsti, otroci (ali njihovi potomci, če so v času smrti zakonca že pokojni), prejmejo polovico premoženja, drugo polovico pa se prenese na preživelega zakonca (člen 808, odstavek 1 CC). Preživeli zakonec ima tudi pravico, da še naprej živi v svojem glavnem bivališču (člen 633 CC). Če pokojnik ne zapusti nobenih otrok ali drugih potomcev, je edini dedič preživeli zakonec (člen 810 CC).