8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Novo sprejeti Zakon o izvenzakonski skupnosti (Cohabitation Act, 571. poglavje Zakoni Malte), ima posebne določbe za »običajni, primarni, skupni dom« samo v primeru registriranega partnerstva.

Ob smrti enega od registriranih partnerjev, če je bil njun skupni dom v skupni lasti, ima preživeli partner pravico do bivanja v njem za časa njegovega življenja ali dokler je sklenjena zakonska zveza, partnerska zveza ali dokler ne sklene drugega registriranega partnerstva.

Če je bil skupni dom v lasti prej umrlega registriranega partnerja, ima preživeli partner pravico do bivanja v tem domu, in sicer za obdobje, ki je enako številu let njunega skupnega življenja, pod pogojem, da število let ne preseže 15 let. Istočasno zakon tudi določa, da ta pravica do bivanja »vita durante« pripada preživelemu partnerju ali za čas trajanja zakonske zveze, partnerske zveze ali dokler ne sklene drugega registriranega partnerstva.

Glede pravice do premičnega premoženja vodi zakon v ovrgljivo domnevo, da imata izvenzakonska partnerja pravico do enakega deleža premičnega premoženja v »običajnem, primarnem, skupnem domu«, ki sta ga pridobila v času njune izvenzakonske skupnosti.