9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Malteška sodišča so izven obsega uporabe Uredbe EU 2201/2003 pristojna za postopke prenehanja zakonske zveze, če je imel na datum vložitve zahtevka za prenehanje zakonske zveze pri pristojnem civilnem sodišču vsaj eden od zakoncev stalno bivališče na Malti, ali če je imel vsaj eden od zakoncev običajno bivališče na Malti v obdobju enega leta neposredno pred vložitvijo zahtevka za prenehanje zakonske zveze.