3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca se lahko oddaljita od zakonskega režima s sklenitvijo pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Stranki lahko prosto izbereta vsebino pogodbe, a v praksi izbereta med omejenim skupnim premoženjem zakoncev in izključitvijo iz skupnega premoženja, ki se pogosto kombinira s pobotnimi izjavami. Potrebno je razlikovati med redno pobotno izjavo in končno pobotno izjavo ob prenehanju zakonske zveze. Zahtevkov za preživnino enega ali drugega zakonca ni mogoče izključiti in ravno tako ni mogoče omejiti pravil o zaščiti družine, na primer potrebe po privolitvi drugega zakonca za odtujitev zakonskega doma (glej člen 1:88 BW).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je treba skleniti v obliki avtentičnega instrumenta. Za naslove notarjev civilnega prava na Nizozemskem glej: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene pred ali med trajanjem zakonske zveze (glej člen 1:114 BW). V prvem primeru stopi v veljavo v trenutku sklenitve zakonske zveze, v drugem primeru pa za zakonca en dan po izvršitvi instrumenta.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Pogodbo se med trajanjem zakonske zveze lahko spremeni, glej odgovora na 3.2. in 3.3.