4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Register zakonskega premoženja hrani uradnik pri uradu sodišča. Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je treba registrirati pri sodišču, ki ima ozemeljsko pristojnost za kraj sklenitve zakonske zveze. V primeru sklenitve zakonske zveze izven Nizozemske, je treba poročno pogodbo registrirati pri uradniku sodišča v Haagu.

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

V register se zabeleži kopijo avtentičnega instrumenta, ki vsebuje Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Register lahko vsakdo pregleda in v zameno za plačilo pridobi kopijo Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Sklenjeno pogodbo lahko tretje stranke v dobri veri izpodbijajo 14 dni po registraciji pogodbe v registru (glej člen 1:120 BW). Predporočne pogodbe (pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema), sklenjene pred sklenitvijo zakonske zveze in zabeležene v registru, se lahko izpodbija od dneva sklenitve zakonske zveze.