9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Razdelitev skupnega premoženja se lahko kombinira z zahtevkom za prenehanje zakonske zveze. Pristojnost za zahtevek za razdelitev sledi pravilom o pristojnosti za prenehanje zakonske zveze (glej člen 4, odstavek 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Zakonik o civilnem postopku), kot jih ureja Brussels II bis. Če se razdelitev skupnega premoženja zakoncev ne kombinira s postopkom za prenehanje zakonske zveze (na primer, če se razdelitev premoženja zahteva po izdaji odločbe o prenehanju zakonske zveze), se uporablja člen 2 Zakonika o civilnem postopku, nizozemsko sodišče pa je pristojno, če ima toženec običajno prebivališče na Nizozemskem.

Za vse pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019 ali pozneje, ne glede na datum poroke, se bo uporabljala pravna uredba Sveta (EU) št. 2016/1103 z dne 24. junija 2016.

Ta Uredba predpisuje sodno pristojnost, kakor sledi:

- Za zadeve, povezane z zakonskim premoženjem v primeru smrti enega od zakoncev, je pristojno sodišče, ki se ukvarja z dedovanjem (4. člen).

- Za zadeve, povezane z ureditvijo zakonskega premoženja v primeru zahteve po razvezi, sodni ločitvi ali razveljavitvi zakonske zveze, je večinoma pristojno sodišče, ki se ukvarja z zakonskimi spori.

-V drugih primerih se zakonca lahko dogovorita, da bo pristojna država članica, katere pravo je uporabno, ali pa država članica, v kateri sta se poročila. Takšen dogovor mora biti pisen, datiran in podpisan od obeh zakoncev. Če ni dogovora, so sodišča držav članic praviloma pristojna za vse zadeve, ki so povezane z urejanjem njunega zakonskega premoženja, razen v primeru smrti enega od zakoncev ali ob družinskem sporu, povezovalni dejavnik pa je

  • skupno stalno prebivališče zakoncev v času, ko sodišče začne postopek; če ga nimata,
  • zadnje skupno prebivališče zakoncev, čeprav eden od njiju še vedno stanuje tam; če ni bilo niti tega,
  • stalno prebivališče toženca; in če ni niti tega,
  • skupno državljanstvo zakoncev.

Notarjev te določbe o pristojnosti ne zavezujejo, izvzemši pravne spore, in torej smejo delovati prosto, na primer pri zapisu poročne pogodbe ali dogovora o izbranem pravu.