3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko s pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema (sestavljeno v obliki notarskega avtentičnega instrumenta – notarkega zapisa) razširita ali omejita zakonski režim skupnega premoženja zakoncev ali vzpostavita režim ločitve premoženja ali režim ločitve premoženja z izenačitvijo nastalega dobička. To pogodbo lahko skleneta pred sklenitvijo zakonske zveze ali v času trajanja zakonske zveze. Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko spremeni ali prekine. Zakon določa, da se v primeru prekinitve v času trajanja zakonske zveze za zakonca uporablja režim skupnega premoženja zakoncev, razen, če se zakonca odločita drugače. V primeru udeležbe tretjih strank se lahko zakonec sklicuje na pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, če so tretje stranke vedele za sklenitev le-te in poznale njeno vsebino (člen 47 in 471 Družinskega in skrbniškega zakonika).

Zakonca ne smeta razširiti skupnega premoženja zakoncev na:

  • (1) premoženje, ki se lahko pridobi v prihodnosti z dedovanjem, zapuščino ali donacijo;
  • (2) lastninske pravice, ki izhajajo iz skupnega lastništva premoženja, ki je predmet ločenih predpisov (npr. skupno lastništvo v partnerstvu civilnega prava ali komercialnem partnerstvu);
  • (3) neodtujljive pravice, do katere je lahko upravičena le ena oseba;
  • (3) zahtevke za odškodnino za telesno poškodbo ali zdravstveno motnjo, pod pogojem, da niso del skupnega premoženja zakoncev, ali zahtevke za nadomestilo za utrpelo krivico;
  • (5) nezapadle zahtevke zakoncev za nadomestilo za delo ali prihodke iz drugih, v dobiček usmerjenih dejavnosti (člen 49 Družinskega in skrbniškega zakonika).

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema mora biti v obliki notarskega avtentičnega instrumenta (notarkega zapisa), v nasprotnem primeru je nična in neveljavna (člen 47, prvi odstavek Družinskega in skrbniškega zakonika in člen 73, drugi odstavek  Civilnega zakonika).

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se lahko sklene pred poroko in v tem primeru začne veljati ob sklenitvi zakonske zveze, ali v času trajanja zakonske zveze, pri čemer začne veljati takoj.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Zakonca lahko pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema kadar koli spremenita, pod pogojem, da so upoštevane formalne zahteve, opisane v 3.2. Poljsko pravo ne določa najkrajšega časovnega obdobja od priprave do spremembe pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.