4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Na Poljskem ni posebnega registra pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema.

Skladno z Zakonom o nacionalnih sodnih registrih se vodi register podjetnikov. Zakon omogoča zabeleženje informacij o režimu zakonskega premoženja za posameznike, ki so vpisani v register kot podjetniki ali partnerji v komercialnih partnerstvih. Podatki v registru so javni. Zato se v tem primeru zahteva, da se za obveščanje pogodbene stranke o sklenitvi pogodbe  o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, to izpolni v obliki vnosa zaznamka o režimu zakonskega premoženja v prej omenjeni register (glej 3.1).