9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

V primeru pravdnih postopkov so poljska sodišča za zakonske zadeve in zadeve glede premoženjskih odnosov med zakoncema pristojna, če ima toženec prebivališče ali stalno bivališče na Poljskem, če slednje ni izpolnjeno, pa v primeru, da:

  • (1) je bilo zadnje skupno stalno bivališče ali prebivališče zakoncev na Poljskem in ima en zakonec stalno bivališče ali prebivališče še vedno na Poljskem;
  • (2) je imel zakonec, ki je vlagatelj zahtevka, stalno bivališče ali prebivališče na Poljskem vsaj eno leto neposredno pred začetkom postopka;
  • (3) je zakonec, ki je vlagatelj zahtevka, državljan Poljske, in je imel stalno bivališče ali prebivališče na Poljskem vsaj šest mesecev neposredno pred začetkom postopka; ali
  • (4) sta oba zakonca državljana Poljske.

Poljska sodišča imajo izključno pristojnost, če sta oba zakonca državljana Poljske in imata oba stalno bivališče ali prebivališče na Poljskem (člen 1103 Zakonika o civilnem postopku). V primeru nepravdnih postopkov so poljska sodišča za zakonske zadeve pristojna, če je en zakonec ali ena oseba, ki namerava skleniti zakonsko zvezo, državljan Poljske ali tujec s stalnim bivališčem ali prebivališčem na Poljskem, ali če namerava skleniti zakonsko zvezo na Poljskem. Če se skupno premoženje zakoncev ali pomemben del slednjega nahaja na Poljskem, primeri v zvezi z delitvijo skupnega premoženja zakoncev po prekinitvi režima skupnega premoženja zakoncev ravno tako spadajo pod pristojnost Poljske (člen 1106 Zakonika o civilnem postopku).