3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko s sklenitvijo pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema določita:

  • (a) univerzalno skupno premoženje zakoncev, vendar tega ni mogoče izbrati, če kateri ali oba zakonca že imata otroke, ki niso otroci obeh zakoncev. V okviru tega režima premoženja celotno sedanje in bodoče premoženje, ki pripada zakoncema, tvori del skupnega premoženja zakoncev, razen premoženja, izključenega po zakonu (člen 1732 CC). Na primer, podarjeno ali zapuščeno premoženje, če je določeno, da je izključeno iz skupnega premoženja zakoncev, osebne pravice in družinski spominki nizke finančne vrednosti so izključeni iz skupnega premoženja zakoncev (člen 1733 CC).
  • (b) ločitev premoženja, ki je obvezna, če je bila zakonska zveza sklenjena brez dokončanja predhodnih poročnih postopkov, ali če je kateri od zakoncev oziroma sta oba zakonca stara 60 let ali starejša. V okviru tega režima vsak zakonec obdrži nadzor in upravičenost do svojega celotnega sedanjega in bodočega premoženja, s katerim lahko prosto razpolaga (člen 1735 CC).
  • (c) netipičen režim, kar pomeni, da lahko zakonca izbereta režim, ki ima značilnosti dveh ali celo treh režimov zakonskega premoženja.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Pogodba o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema mora biti v obliki avtentičnega instrumenta (notarski zapis), ki ga pripravi notar civilnega prava, ali dokumenta, ki ga pripravi kateri koli matični urad.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema je treba skleniti pred sklenitvijo zakonske zveze in stopi v veljavo takoj po sklenitvi zakonske zveze. Režima zakonskega premoženja po sklenitvi zakonske zveze ni mogoče spremeniti.

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Ne, zakonca obstoječe pogodbe ne smeta spreminjati.