4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Matični uradi hranijo vpis o uporabljenem režimu zakonskega premoženja (člen 180 in naslednji Zakonika o matičnem registru). Če zakonca pred sklenitvijo zakonske zveze skleneta pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, mora biti to navedeno v poročnem listu, ki je registriran v ustreznem matičnem registru (člen 190 Zakonika o matičnem registruu).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Poleg splošnih zahtev mora biti v poročnem listu poleg drugih informacij navedena tudi opomba o sklenitvi zakonske zveze z ali brez pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, sklic na ustrezen instrument ali dokument, ki vsebuje podrobnosti o določenemu režimu zakonskega premoženja in vrsti režima premoženja, če je ena od zgoraj navedenih (člen 181 Zakonika o matičnem registru)

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Matični register je javen.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Tretje stranke lahko pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema izpodbijajo le, če je bila registrirana (člen 1711, odstavek 1 CC in člen 191, odstavek 1 Zakonika o matičnem registru).