9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Mednarodno pristojnost portugalskih sodišč za vse pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019 in zunaj območja uporabe Uredbe EU 2201/2003, določata člena 65 in 65 A Zakonika o pravdnem postopku. Za zahtevke glede prenehanja zakonske zveze in delitve premoženja je lokalno pristojno sodišče kraja, kjer ima tožnik svoje bivališče („bivališče“ pomeni kraj, kjer ima oseba svoje običajno bivališče, člen 82 CC) ali stalno bivališče (člen 75 Zakonika o pravdnem postopku).

Za vse pravne postopke, razsodbe in listine, izdane do 28. januarja 2019 ali pozneje, ne glede na datum poroke, se bo uporabljala pravna uredba Sveta (EU) št. 2016/1103 z dne 24. junija 2016.

Ta Uredba predpisuje sodno pristojnost, kakor sledi:

- Za zadeve, povezane z zakonskim premoženjem v primeru smrti enega od zakoncev, je pristojno sodišče, ki se ukvarja z dedovanjem (4. člen).

- Za zadeve, povezane z ureditvijo zakonskega premoženja v primeru zahteve po razvezi, sodni ločitvi ali razveljavitvi zakonske zveze, je večinoma pristojno sodišče, ki se ukvarja z zakonskimi spori.

-V drugih primerih se zakonca lahko dogovorita, da bo pristojna država članica, katere pravo je uporabno, ali pa država članica, v kateri sta se poročila. Takšen dogovor mora biti pisen, datiran in podpisan od obeh zakoncev. Če ni dogovora, so sodišča držav članic praviloma pristojna za vse zadeve, ki so povezane z urejanjem njunega zakonskega premoženja, razen v primeru smrti enega od zakoncev ali ob družinskem sporu, povezovalni dejavnik pa je

  • skupno stalno prebivališče zakoncev v času, ko sodišče začne postopek; če ga nimata,
  • zadnje skupno prebivališče zakoncev, čeprav eden od njiju še vedno stanuje tam; če ni bilo niti tega,
  • stalno prebivališče toženca; in če ni niti tega,
  • skupno državljanstvo zakoncev.

Portugalskih notarjev te določbe o pristojnosti ne zavezujejo, izvzemši pravne spore, in torej smejo delovati prosto, na primer pri zapisu poročne pogodbe ali dogovora o izbranem pravu.