3 Kako lahko zakonca urejata svoje premoženjsko razmerje?

3.1. Katere določbe ja mogoče spremeniti s pogodbo in katere ne? Katera premoženjska razmerja med zakonci je mogoče izbrati?

Zakonca lahko izbereta med zakonskim režimom skupnega premoženja, običajnim režimom skupnega premoženja in režimom ločenega premoženja. V okviru običajnega režima skupnega premoženja lahko zakonca razširita ali omejita obseg skupnega premoženja, uredita načine morebitne bodoče delitve skupnega premoženja ali določita, da je za določena dejanja upravljanja potrebna privolitev obeh zakoncev. Če izbereta režim ločenega premoženja, posamezni zakonec ohrani premoženje, ki ga je imel v lasti pred sklenitvijo zakonske zveze, in postane izključni lastnik premoženja, ki ga samostojno pridobi v času trajanja zakonske zveze. Zakonca pa se kljub temu ne moreta oddaljiti od osnovnega režima, ki ga urejajo členi 313 do 328 Civilnega zakonika, ne glede na to, kakšen režim zakonske lastnine izbereta.

3.2. Katere so formalne zahteve in koga lahko kontaktiram?

Poročno pogodbo, v kateri je izbran kateri koli režim, razen zakonskega režima skupnega premoženja, mora overiti notar civilnega prava, sicer je popolnoma nična.

3.3. Kdaj se pogodba lahko sklene in kdaj postane veljavna?

Poročno pogodbo se lahko sklene pred sklenitvijo zakonske zveze, veljati pa začne na datum sklenitve zakonske zveze. Poročno pogodbo se lahko sklene tudi v času trajanja zakonske zveze, pri čemer začne veljati na datum dejanske sklenitve (čl. 330 Civilnega zakonika).

3.4. Ali zakonca lahko spreminjata veljavno pogodbo? Če lahko, pod katerimi pogoji?

Skladno s členom 369 Civilnega zakonika lahko zakonca, če je bila zakonska zveza sklenjena vsaj eno leto pred tem, obstoječi režim zakonskega premoženja kadar koli nadomestita z drugim režimom ali spremenita obstoječi režim, v skladu z zakonsko določenimi stvarnimi in formalnimi pogoji za sklepanje poročnih pogodb.