4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

Poročne pogodbe je treba registrirati v nacionalnem registru režimov zakonskega premoženja, ki ga hrani Nacionalno združenje notarjev Romunije (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), registru osebnega statusa pri ustanovi, kjer se sklene zakonska zveza, in ostalih javnih registrih, odvisno od vrste premoženja (trgovinski register, zemljiška knjiga itd.).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Kopijo poročne pogodbe je treba predložiti v nacionalni register režimov zakonskega premoženja in register osebnega statusa, kakor tudi ostale omenjene registre.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Vsaka oseba lahko izvrši poizvedbo po nacionalnem registru režimov zakonskega premoženja in zahteva izdajo izvlečka (člen 334, odstavek 5 Civilnega zakonika), ne da bi ji bilo treba utemeljiti interes.

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Tretje stranke lahko poročni pogodbi nasprotujejo le, če je bila registrirana.