9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Izven obsega uporabe Uredbe 2201/2003 so romunska sodišča, skladno z določbami o mednarodni pristojnosti Zakona Romunije o zasebnem mednarodnem pravu št. 105/1992, izključno pristojna za obravnavo prenehanja, ničnosti in razveljavitve zakonskih zvez in ostalih sporov med zakoncema (razen sporov, povezanih z nepremičninami, ki se nahajajo v tujini), če imata na datum zahtevka oba zakonca stalno prebivališče („stalno prebivališče“ je kraj, ki ga oseba prijavi kot svoj glavni dom) v Romuniji in je eden od njiju romunski državljan ali oseba brez državljanstva. Romunska sodišča so pristojna tudi za obravnavo vseh zadev, povezanih z nepremičninami, ki se nahajajo v Romuniji.