1 Katero pravo se uporablja?

1.1. Katero pravo se uporablja za urejanje premoženja para? Kateri kriteriji/pravila se uporabljajo za določanje prava, ki se uporablja? Katere mednarodne konvencije je potrebno upoštevati za določene države?

Za premoženjska in osebna razmerja med zakoncema se uporabi pravo države, katere državljana sta zakonca. V kolikor sta zakonca državljana različnih držav, se uporabi slovaško pravo. Pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema ureja pravo, ki ureja premoženjska razmerja med zakoncema v času sklenitve zakonske zveze (člen 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).

1.2. Ali imata zakonca možnost izbire prava, ki se uporablja? Če ga imata, s katerimi načeli se ta izbira ureja (npr. zakoni, ki bodo izbrani, formalne zahteve, retroaktivnost)?

Na Slovaškem zakonca ne moreta izbrati relevantnega prava.