4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Slovaška ne pozna posebnega registra pogodb o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema. Neposredno izvršljivi notarski zapisi se vpišejo v Centralni notarski register neposredno izvršljivih zapisov, ki ga upravlja Notarska zbornica Slovaške Republike. Oseba, ki ima neposredno izvršljiv notarski zapis v svoji posesti lahko na spletni strani Notarske zbornice preveri, ali je bil zapis izdan na Slovaškem in kateri notar ga je pripravil. Vsebina neposredno izvršljivega notarskega zapisa pa ni javna.