6 Kakšne so posledice smrti?

V primeru smrti enega zakonca se premoženjska razmerja uredijo (v kolikor ni zahteve po sodnem varstvu) v okviru zapuščinskega postopka, ki ga vodi notar kot pooblaščenec sodišča.

Po tem, ko preživeli zakonec prejme svoj delež skupnega premoženja (običajno je upravičen do polovice premoženja), je upravičen tudi do dedovanja dela zapuščine. V kolikor preživeli zakonec deduje skupaj s potomci zapustnika (denimo otroki), je upravičen do enakega deleža kot vsak izmed otrok. V kolikor umrli nima potomcev in preživeli zakonec deduje skupaj s starši umrlega zakonca, je upravičen vsaj do polovice zapuščine.