9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

V zadevah razveze, razveljavitve zakonske zveze ali ugotavljanja (ne)obstoja zakonske zveze, je pristojno okrožno sodišče po kraju zadnjega skupnega bivališča zakoncev, pod pogojem, da vsaj eden izmed zakoncev še živi v tem kraju. Če takšnega sodišča ni, je pristojno splošno sodišče po bivališču toženca. Če tudi na tak način ni mogoče določiti sodišča, je pristojno splošno sodišče po bivališču tožnika (člen 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – Zakona o pravdnem postopku). Splošno sodišče je sodišče v kraju, kjer občan biva, oziroma v primeru, da nima bivališča, v kraju, kamor občan dnevno migrira.

Za delitev skupnega premoženja zakoncev oziroma drugega premoženja po razvezi in prenehanje skupnega najema domovanja je pristojno sodišče, ki odloča v postopku razveze. V mednarodnih zakonskih zadevah je pristojno slovaško sodišče pod pogojem, da je vsaj eden izmed zakoncev državljan Slovaške republike. V kolikor nobeden izmed zakoncev ni državljan Slovaške republike, je slovaško sodišče pristojno:

  • če vsaj eden izmed zakoncev prebiva v Slovaški republiki in se sodna odločba prizna v domačih državah obeh zakoncev, ali
  • če je vsaj eden izmed zakoncev dalj časa bival v Slovaški republiki, ali
  • v primeru neveljavnosti zakonske zveze, če zakonca bivata v Slovaški republiki (člen 38 ZMPS).