4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Pogodba o ureditvi premoženjsko pravnih razmerji se vpiše v register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki je računalniško vodena zbirka podatkov, ki jo vodi Notarska zbornica Slovenije.