8 Kaj predvideva zakonodaja za premoženje registriranih in neregistriranih partnerjev?

Izvenzakonska zveza je opredeljena kot dalj časa trajajoče razmerje, podobno zakonskemu razmerju, med dvema heterospolnima partnerjema, ki bi lahko sklenila zakonsko zvezo, če bi to želela (člen 12 Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). To pomeni, da ne smejo obstajati nobene pravne ovire za sklenitev zakonske zveze med njima. Premoženjski režim za partnerje v izvenzakonski zvezi je enakovreden premoženjskemu režimu za zakonske partnerje. Skupno premoženje se tako oblikuje na isti način, kot za poročene pare. Registracija za heterospolne pare ni mogoča. Ker je skoraj nemogoče določiti, kdaj zveza postane dolgoročna, v primerih, da ni ovir za sklenitev zakonske zveze para, vse premoženje, pridobljeno po tem, ko partnerja začneta živeti skupaj, sestavlja skupno premoženje.

Istospolni partnerji lahko registrirajo istospolno partnersko skupnost, ki ima za premoženjska razmerja iste posledice med partnerji kot zakonska zveza (Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti).