9 Na kateri pristojni organ se je mogoče obrniti v primeru sporov in drugih pravnih vprašanj?

Skladno s splošnimi pravili o pristojnosti so slovenska sodišča mednarodno pristojna za spore v zvezi z zakonskim premoženjem, če ima toženec stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Če toženec nima stalnega prebivališča v nobeni drugi državi, lahko pristojnost temelji tudi na njegovem začasnem prebivališču v Sloveniji (člen 48 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku). Če se spori glede zakonskega premoženja nanašajo na premoženje, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, je slovensko sodišče pristojno tudi tedaj, če toženec nima prebivališča v Republiki Sloveniji. Če je pretežni del premoženja v Republiki Sloveniji, drugi del pa v tujini, sme sodišče odločati o premoženju, ki je v tujini, samo v sporu, v katerem se odloča tudi o premoženju v Republiki Sloveniji, in to le, če toženec privoli v navedeno (člen 67 Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).