4 Ali je premoženjsko razmerje med zakoncema mogoče/potrebno registrirati?

Režim zakonskega premoženja in vse spremembe slednjega je treba zato, da bi veljal za tretje stranke, registrirati.

4.1. Ali v vaši državi obstaja eden ali več registrov? Kje?

V Španiji obstaja več civilnih registrov. Sklenitev zakonske zveze in morebitno pogodbo o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema se registrira v civilnem registru v kraju običajnega prebivališča zakoncev (člen 1333 CC, člen 69 LRC in člen 70 LRC). Obvezna je le registracija sklenitve zakonske zveze (člen 71 LRC).

4.2. Kateri dokumenti so registrirani? Kateri podatki so registrirani?

Pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, sklenjene pred sklenitvijo zakonske zveze in v času trajanja zakonske zveze, je treba registrirati, če spreminjajo sistem zakonskega premoženja (sicer ne veljajo za tretje stranke), registrirati pa je treba tudi ločitvene sodbe in sodbe o prenehanju zakonske zveze (člen 77 LRC). Zainteresirane stranke kot dokazilo o registraciji prejmejo potrdilo, ki ga izda civilni register (člen 75 LRC). Drugi dokument, ki se uporablja v praksi, je Libro de Familia („Družinska knjiga“), v katerega se vpišejo podatki o sklenjenih zakonskih zvezah, datumih rojstva otrok itd.

4.3. Na kakšen način in komu so dostopni podatki v registru?

Registrirane informacije so javne (člen 6 LRC), zaščiteni podatki pa so dostopni zgolj zainteresiranim strankam ali njihovim dedičem (Zakon o varstvu podatkov 15/1999).

4.4. Kakšen je pravni učinek registracije (veljavnost, možnost nasprotovanja)?

Pravna posledica registracije je veljavnost za tretje stranke (člen 70 LRC).